Wznowienie przyjmowania formularzy do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A., jako Operator informuje o WZNOWIENIU przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.Baner

 

 1. Wnioski o udzielenie wsparcia mogą zostać złożone przez przedsiębiorstwa:
  - z sektora mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  - mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiat: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, wałbrzyski, świdnicki, m. Wałbrzych).
 2. Termin rozpoczęcia przyjmowania formularzy: 19.03.2021 r. godzina: 10:00 tj. 7 dni kalendarzowych po ogłoszeniu komunikatu o wznowieniu.
 3. Dostępna alokacja: 300 000,00 PLN; alokacja do końca realizacji Projektu, przeznaczona na kolejne nabory: 520 358,36 PLN.
 4. Ze względu na obecny stan pandemii i wynikające z niego zagrożenia, kompletne wnioski należy składać:

  - za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:                

  ARR AGROREG S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda. Wnioski są rejestrowane w dniu rozpoczęcia naboru w godzinach: 10:00-15:00, w kolejnych dniach w godzinach 08:00-15:00. Wnioski przyjęte po godzinie 15:00 w trakcie trwania naboru, zostaną zarejestrowane w następnym dniu roboczym.

  - elektronicznie z podpisem kwalifikowanym na adres e-mail, który zostanie opublikowany na stronie danego Operatora w dniu i o godzinie rozpoczęcia naboru w odrębnym Komunikacie o naborze elektronicznym. Składane dokumenty elektronicznie z podpisem kwalifikowanym, muszą być zapisane w takim formacie, aby możliwe było ich odczytanie bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania, tj. w formacie PDF. Dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać w jednej wiadomości, załączając każdy osobno podpisany dokument, jako tradycyjny załącznik wiadomości e-mail tj. wiadomość powinna zawierać np. 4 pliki: formularz zgłoszeniowy, załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3 i załącznik nr 4. Wielkość załączników nie powinna być większa niż 1 MB.

   

  Uwaga! Wnioski, które wpłynęły przed ogłoszonym naborem, bądź na adres e-mail inny niż zostanie podany w Komunikacie o naborze elektronicznym - nie zostaną rozpatrzone

 

W przypadku dużego zainteresowania projektem i dużej ilości zgłoszeń rekrutacja do projektu może zostać wstrzymana zgodnie z §4 ust. 5 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.


Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są stronie Projektu: https://agroreg.com.pl/index.php/dofinansowanie-do-szkolen-dla-przedsiebiorcow-i-ich-pracownikow-dokumenty-do-pobrania. W Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa zostały uwzględnione wszystkie informacje dotyczące procesu rekrutacji.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z COVID-19 w chwili obecnej do odwołania, możliwe jest realizowanie szkoleń w trybie zdalnym zgodnie z określonymi przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznymi: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia. Wyjątkiem są te usługi, bądź części usług, które zawierają zajęcia praktyczne, niemożliwe do przeprowadzenia metodami zdalnymi.

 

Zapraszamy!

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska