ZESPÓŁ NOWORUDZKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO (NPP)

Urszula Adamska Kierownik Noworudzkiego Parku Przemysłowego

Urszula Adamska
Kierownik Noworudzkiego Parku Przemysłowego

Małgorzata Gontowska Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych

Małgorzata Gontowska Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych

Krzysztof Kowalczyk Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych oraz zamówień publicznych

Krzysztof Kowalczyk Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych oraz zamówień publicznych

Kamil Trzaska Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych

Kamil
Trzaska

Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych

Anna Kucar Specjalista ds. usług doradczo- szkoleniowych

Anna
Kucar

Specjalista ds. usług doradczo- szkoleniowych

Aleksandra Butrym Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych

Aleksandra Butrym
Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych

Artur Jasiński Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych

Artur
Jasiński

Specjalista ds. usług informacyjno-doradczych

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska