Dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników

 PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II  Baner

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie realizuje II edycję projektu PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.  Projekt jest realizowany w partnerstwie z:

 • Agencją Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (Lider Projektu)
 • Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
 • Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Wrocławską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 32 248 164,61 zł

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.04.2022 r.

AGROREG S.A. realizuje projekt w subregionie wałbrzyskim: (powiaty: kłodzki, wałbrzyski, świdnicki, ząbkowicki, dzierżoniowski).

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/),  pozwalające na rozwój tych przedsiębiorstw i ich pracowników.

Projekt kierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracowników  wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie:

 • doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
 • dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi zastrzeżeniami:

 • wartość dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł netto, bez względu na ich ilość, wartość i poziom wsparcia.
 • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu.
 • maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.

AKTUALNOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU 8.6

Informacja z dnia 18.05.2020 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie, jako Operator informuje, iż w dniu 18.05.2020 r. o godzinie 08:48 WSTRZYMAŁ przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do kontaktu:

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A.:

 1. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, V piętro,

tel. 74 872 97 50, 74 872 97 47,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub w biurach zamiejscowych pod adresem:

Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości

 1. Świdnicka 38 (budynek nr 23, II piętro, pokój 29)

58-200 Dzierżoniów

tel. 513 906 875

tel. 513 906 956

Punkt w Wałbrzychu

 1. Wrocławska 113, III piętro

58-300 Wałbrzych

tel. 513 907 106

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL-kolor

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl