DOTACJE - „Mój biznes - moja przyszłość”

 

Projekt „Mój biznes – moja przyszłość” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

STRONA W BUDOWIE - dokumenty zostaną dodane wkrótce, po wcześniejszej akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą

 

„Mój biznes - moja przyszłość” -kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska.”

Weź bezzwrotną dotację na założenie firmy!

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, iż od marca 2021 r. Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie rozpoczyna realizację projektu pn. „Mój biznes - moja przyszłość”- kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia młodych mieszkańców Dolnego Śląska, działanie POWER 01.02.01.

Okres realizacji projektu: od: 2021-03-01 do: 2023-06-30

W ramach projektu Uczestnik będzie mógł otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00  zł . Przyznamy aż 60 takich dotacji!!!

Do projektu zostanie zrekrutowanych 60 osób w tym 33 kobiety  i 27 mężczyzn. Co najmniej 7 Uczestników projektu  będą osobami  zamieszkującymi (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Wsparcie:

  • bezpłatne szkolenia – 40 godzin szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  • bezpłatne doradztwo eksperta dotacyjnego (pomoc w pisaniu biznesplanu) – 7 godz. na uczestnika projektu
  • 60 dotacji inwestycyjnych w kwocie maksymalnie 23 050,00zł netto
  • 60 dotacji w ramach finansowego wsparcia pomostowego -2 000,00zł netto przez okres 6 miesięcy (łącznie aż 12 000,00zł netto)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:  tel. 513 906 875 / 513 906 956 / 513 907 106 .

Szczegółowe informacje dotyczące procesu udzielania wsparcia szkoleniowego, wsparcia finansowego na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego będą/są zawarte w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu: www.agroreg.com.pl dział OFERTA, DOTACJE -„Mój biznes - moja przyszłość”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska