Aktualności - Projekt "Mój biznes - moja przyszłość”

Komunikat z dnia 28.11.2022 r.

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla V grupy.

Informujemy, że uruchamiamy nabór Wniosków o  przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość”. Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego mogą składać osoby, które otrzymały pozytywną ocenę Biznesplanu składanego w ramach projektu i rozpoczęły działalność gospodarczą.

Nabór rozpoczyna się dnia 05.12.2022 r. o godz. 08:00, a kończy się w dniu 12.12.2022 r. o godz. 12:00

 

Komunikat z dnia 18.11.2022 r.

 Szanowni Państwo,

 Informujemy o zakończonym etapie oceny Biznesplanów złożonych w ramach V grupy dotacyjnej w projekcie „Mój biznes  - moja przyszłość”.

 W załączeniu do pobrania wyniki oceny Biznesplanów. Proszę o zapoznanie się z ogłoszonymi wynikami.

 Wszystkim osobom z decyzją pozytywną serdecznie GRATULUJEMY!

 W najbliższym czasie otrzymają Państwo informacje dotyczące podpisania Umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 Załącznik:

1. Wyniki oceny Biznesplanów

 

Zespół projektowy „Mój biznes – moja przyszłość”

 

 

Komunikat z dnia 21.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nabór Biznesplanów w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość” rozpocznie się dnia 02.11.2022 r. o godz. 08:00 i zakończy się 04.11.2022 r. o godz. 12:00.

Bardzo prosimy uczestników projektu o złożenie kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie.

 

Komunikat z dnia 14.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż w związku ze złożeniem wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego „Mój biznes – moja przyszłość” przez wszystkich uczestników projektu, nabór wniosków został zakończony w dniu 14.10.2022 r.

 

Komunikat z dnia 10.10.2022 r.

 Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla IV grupy.

 Informujemy, że uruchamiamy nabór Wniosków o  przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość”.

 Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego mogą składać osoby, które otrzymały pozytywną ocenę Biznesplanu składanego w ramach projektu i rozpoczęły działalność gospodarczą.

 Nabór rozpoczyna się dnia 13.10.2022 r. o godz. 08:00, a kończy się w dniu 19.10.2022 r. o godz. 12:00.

 

Komunikat z dnia 10.10.2022 r.

 Szanowni Państwo,

 Poniżej udostępniamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Mój biznes – moja przyszłość” w ramach V naboru.

Załącznik:

1. Lista rankingowa

 

Komunikat z dnia 04.10.2022 r.

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż dnia 28.09.2022 roku nabór wniosków do projektu "Mój Biznes - moja przyszłość" został zakończony.

 

Komunikat z dnia 21.09.2022 r.

 Szanowni Państwo,

 Informujemy o zakończonym etapie oceny Biznesplanów złożonych w ramach IV grupy dotacyjnej w projekcie „Mój biznes  - moja przyszłość”.

 W załączeniu do pobrania wyniki oceny Biznesplanów w dwóch plikach. Jeden dotyczy ocen pozytywnych, drugi ocen negatywnych. Proszę o zapoznanie się z ogłoszonymi wynikami.

 Wszystkim osobom z decyzją pozytywną serdecznie GRATULUJEMY!

 W najbliższym czasie otrzymają Państwo informacje dotyczące podpisania Umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Załącznik:

1. Wyniki ocen biznesplanow IV grupa negatywne

2. Wyniki oceny biznesplanow IV grupa pozytywne

 

Zespół projektowy „Mój biznes – moja przyszłość”

 

Komunikat z dnia 15.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do 28.09.2022 r. do godziny 12:00, ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów. 

 

Komunikat z dnia 01.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do 14.09.2022 r. do godziny 12:00, ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z największą liczbą punktów. 

 

Komunikat z dnia 09.08.2022 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nabór Biznesplanów w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość” rozpocznie się dnia 22.08.2022 r. o godz. 08:00 i zakończy się 24.08.2022 r. o godz. 12:00.

Bardzo prosimy uczestników projektu o złożenie kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie.

 

Komunikat z dnia 03.08.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do 31.08.2022 r. do godziny 12:00, ze względu na niewystarczającą ilość zgłoszeń.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 10 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 9 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

Komunikat z dnia 13.07.2022 r.

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej udostępniamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Mój biznes-moja przyszłość” w ramach IV naboru.

Lista rankingowa

 

Komunikat z dnia 01.07.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że 11.07.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór do projektu „Mój biznes – moja przyszłość”. Nabór potrwa do 01.08.2022 r. do godziny 14:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 10 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych 9 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

Komunikat z dnia 10.05.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do 27.05.2022 r. do godziny 12:00, ze względu na niewystarczającej ilości zgłoszeń. 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 13 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

Komunikat z dnia 28.03.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do 06.05.2022 r. do godziny 12:00, ze względu na niewystarczającej ilości zgłoszeń. 

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 14 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

Komunikat z dnia 28.02.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do  28.02.2022 r. do godziny 12:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

Komunikat z dnia 11.02.2022 r. 

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla III grupy.

 Informujemy, że uruchamiamy nabór Wniosków o  przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość”.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego mogą składać osoby, które otrzymały pozytywna ocenę Biznesplanu składanego w ramach projektu i rozpoczęły działalność gospodarczą.

Nabór rozpoczyna się dnia 14.02.2022 r. o godz. 08:00, a kończy się w dniu 18.02.2022 r. o godz. 12:00.

 

Komunikat z dnia 01.02.2022 r. 

Informujemy, że 07.02.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór do projektu „Mój biznes – moja przyszłość”. Nabór potrwa do 28.02.2022 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych 14 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: „Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?”

 

Komunikat z dnia 03.01.2022 r. 

Szanowni państwo, 

Informujemy o zakończonym etapie oceny Biznesplanów złożonych w ramach III grupy szkoleniowej w projekcie „Mój biznes  - moja przyszłość”.

Wszystkim osobom serdecznie GRATULUJEMY!

 

W najbliższym czasie na otrzymają Państwo informacje dotyczące podpisania Umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Zespół projektowy „Mój biznes – moja przyszłość”

Wyniki oceny Biznesplanów

 

 

Komunikat z dnia 10.12.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nabór  Biznesplanów w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość” rozpocznie się  dnia 15.12.2021 r. o godz. 08:00 i zakończy się 17.12.2021r. o godz. 09:00.

Bardzo prosimy uczestników projektu o złożenie kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie.

 

Komunikat z dnia 03.12.2021 r.

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla II grupy.

Informujemy, że uruchamiamy nabór Wniosków o  przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość”.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego mogą składać osoby, które otrzymały pozytywna ocenę Biznesplanu składanego w ramach projektu i rozpoczęły działalność gospodarczą.

Nabór rozpoczyna się dnia 06.12.2021 r. o godz. 08:00, a kończy się w dniu 17.12.2021 r. o godz. 12:00.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Sekretariatu Beneficjenta (V piętro) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Opis-koperta

 

Komunikat z dnia 25.11.2021 r.

Szanowni państwo,

Informujemy o zakończonym etapie oceny Biznesplanów złożonych w ramach II grupy dotacyjnej w projekcie „Mój biznes  - moja przyszłość”.

W załączeniu do pobrania wyniki oceny Biznesplanów w dwóch plikach. Jeden dotyczy ocen pozytywnych, drugi ocen negatywnych. Proszę o zapoznanie się z ogłoszonymi wynikami.

Wszystkim osobom z decyzją pozytywną serdecznie GRATULUJEMY!

W najbliższym czasie na otrzymają Państwo informacje dotyczące podpisania Umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Zespół projektowy „Mój biznes – moja przyszłość”

Wyniki oceny Biznesplanów - pozytywne

Wyniki oceny Biznesplanów - negatywne

 

Komunikat z dnia 22.11.2021 r. 

Szanowni Państwo

Poniżej udostępniamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Mój biznes – moja przyszłość” w ramach III naboru.

Lista rankingowa

 

Komunikat z dnia 20.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do  28.10.2021 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

Komunikat z dnia 20.10.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że nabór  Biznesplanów w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość” rozpocznie się  dnia 26.10.2021 r. o godz. 08:00 i zakończy się  29.10.2021r. o godz. 12:00.

Bardzo prosimy uczestników projektu o złożenie kompletnej dokumentacji w wyznaczonym terminie.

 

Komunikat z dnia 12.10.2021 r.

Nabór Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego dla I grupy.

Informujemy, że uruchamiamy nabór Wniosków o  przyznanie wsparcia pomostowego w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość”.

Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego mogą składać osoby, które otrzymały pozytywna ocenę Biznesplanu składanego w ramach projektu i rozpoczęły działalność gospodarczą.

Nabór rozpoczyna się dnia 13.10.2021r. o godz. 08:00, a kończy się w dniu 22.10.2021r. o godz. 12:00.

 

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do Sekretariatu Beneficjenta (V piętro) Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Kłodzka 27, 57-402 Nowa Ruda, w zamkniętej kopercie opisanej według poniższego wzoru:

 

Opis-koperta


  

 

Komunikat z dnia 11.10.2021 r. 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań z ekspertem dotacyjnym.

Harmonogram doradztwa

 

Komunikat z dnia 07.10.2021 r. 

Szanowni państwo,

Informujemy o zakończonym etapie oceny Biznesplanów złożonych w ramach I grupy dotacyjnej w projekcie „Mój biznes  - moja przyszłość”.

 

W załączeniu do pobrania wyniki oceny Biznesplanów.

Wszystkim osobom z decyzją pozytywną serdecznie GRATULUJEMY!

W najbliższym czasie otrzymają Państwo informacje dotyczące podpisania Umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 

Zespół projektowy „Mój biznes – moja przyszłość”

Wyniki oceny biznesplanów

 

Komunikat z dnia 04.10.2021 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że 11.10.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór do projektu „Mój biznes – moja przyszłość”. Nabór potrwa do 25.10.2021 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: „Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?”

 

 

Komunikat z dnia 23.09.2021 r.  

Szanowni Państwo

Poniżej udostępniamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Mój biznes – moja przyszłość” w ramach II naboru. 

Lista rankingowa

 

 

Komunikat z dnia 23.09.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do  08.10.2021 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

Komunikat z dnia 24.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do  03.09.2021 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

Komunikat z dnia 24.08.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że 06.09.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór do projektu „Mój biznes – moja przyszłość”. Nabór potrwa do 23.09.2021 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: „Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?”

 

Komunikat z dnia 17.08.2021 r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że szkolenie z rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej dla I grupy szkoleniowej w ramach projektu „Mój biznes – moja przyszłość” rozpoczynają się dnia 23.08.2021r. i odbywać się będą w godzinach: 8:00-16:00 w budynku Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. Informacje na temat sali szkoleniowej zostaną zamieszczone przy głównym wejściu do budynku.

Poniżej zamieszczamy harmonogram szkoleń:

Harmonogram szkoleń

 

 

Komunikat z dnia 16.08.2021 r. 

Poniżej zamieszczamy harmonogram wsparcia w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość”

Harmonogram wsparcia

 

 

Komunikat z dnia 10.08.2021 r.  

Szanowni Państwo

Poniżej udostępniamy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu „Mój biznes – moja przyszłość” w ramach I naboru. 

Lista rankingowa

 

 

Komunikat z dnia 27.07.2021 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że 05.08.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór do projektu „Mój biznes – moja przyszłość”. Nabór potrwa do 24.08.2021 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: „Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?”

 

 

Komunikat z dnia 01.07.2021 r. 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że 12.07.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór do projektu „Mój biznes – moja przyszłość”. Nabór potrwa do 30.07.2021 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: „Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?”

 

 

Komunikat z dnia 09.07.2021 r.

Wczoraj (08.07.2021 r.) zakończyliśmy nabór do pierwszej grupy do projektu "Mój biznes - moja przyszłość". Osobom, które złożyły dokumenty rekrutacyjne dziękujemy za zainteresowanie projektem. 

Dla Tych z Państwa, którzy nie zdążyli na pierwszy nabór, mamy dobre wiadomości!
 
Już w poniedziałek (12.07.2021 r.) o godzinie 8:00 rozpoczynamy nabór do drugiej grupy.
 

 

 

Komunikat z dnia 24.06.2021 r. 

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU NABORU

Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. informuje, że nabór do Projektu „Mój biznes – moja przyszłość” zostaje przedłużony do  08.07.2021 r. do godziny 15:00

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

 

 

Komunikat z dnia: 21.05.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Informujemy, że 07.06.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór do projektu „Mój biznes – moja przyszłość”. Nabór potrwa do 24.06.2021 r. do godziny 15:00.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub skrócenia naboru w zależności od ilości przyjętych zgłoszeń.

W ramach naboru zakładamy przyjęcie 20 zgłoszeń, z których do kolejnego etapu zostanie zakwalifikowanych średnio 15 osób z najwyższym wynikiem z etapu rekrutacyjnego.

Zapraszamy do zapoznania się z zakładką: „Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?”

 

 

Komunikat z dnia: 21.05.2021 r.

Szanowni Państwo!

Od dnia 21.05.2021 r. w zakładce dokumenty do pobrania znajdą Państwo Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu wraz z załącznikami oraz Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego wraz z załącznikami. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.

W razie pytań zachęcamy do zapoznają się z zakładką Pytania i odpowiedzi” lub kontaktu z naszymi doradcami.

 

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska