Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie „Mój biznes – moja przyszłość” składają do Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. Formularz rekrutacyjny.

Formularz rekrutacyjny powinien być wypełniony elektronicznie (na komputerze) lub odręcznie (w sposób czytelny, DRUKOWANYMI literami), w języku polskim we wszystkich wymaganych polach. Jeżeli dana rubryka nie dotyczy osoby zainteresowanej należy umieścić zapis „nie dotyczy”.

 

Formularz należy złożyć w terminie określonym w naborze do projektu:

  • W wersji papierowej w:

Sekretariacie Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. (V piętro),

ul. Kłodzka 27,

57-402 Nowa Ruda

Godziny otwarcia pn.–pt. 08:00-15:00

W zamkniętej kopercie opisanej wg. Poniższego wzoru:

  • W wersji elektronicznej w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • W uzasadnionych przypadkach dokumenty rekrutacyjne można przesyłać również w formie skanów dokumentów e-mailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu). Wymagane jest dostarczenie oryginalnej wersji dokumentów rekrutacyjnych do Sekretariatu Beneficjenta przed przystąpieniem do pierwszej formy wsparcia.

Dokumenty, które wpłyną przed i po wyznaczonym terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska