Ogłoszenie o wyborze partnera do realizacji projektu partnerskiego - sektor budowlany

Ogłoszenie o wyborze partnera do realizacji projektu partnerskiego, realizowanego w ramach III rundy konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-004/20 "Kompetencje dla sektorów" dla sektora budowlanego (Sekcja "F" Polskiej Klasyfikacji Działalności - BUDOWNICTWO) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1. Ogłoszenie o wyborze partnera - sektor budowlany

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska