Informacja o wyniku postępowania

Dotyczy: zapytanie ofertowe nr 2021-16507-34273 z dnia 26.02.2021 r. (wybór Wykonawcy usługi organizacji szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej dla 60 uczestników projektu „Mój biznes – moja przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020).

 

Informacja o wyniku postępowania

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska