Dofinansowanie do szkoleń dla przedsiębiorców i ich pracowników dokumenty do pobrania

- Regulamin (aktualna obowiązująca wersja od 26.10.2020 r. r.)

- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (wersja obowiązująca od 05.12.2019 r.)

ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE
      - Załącznik nr 1 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP (wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)
      - Załącznik nr 2 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ POMOCY DE MINIMIS (wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)
      - Załącznik nr 3A do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)

      - Załącznik nr 3B do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO -Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)

  - Załącznik nr 4  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - DANE UCZESTNIKA USŁUGI ROZWOJOWEJ (wersja obowiązująca od 26.10.2020 r.)

- Załącznik nr 5 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KRYTERIÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WYSOKIEGO WZROSTU - jeśli dotyczy (wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)
Załącznik nr 6 do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - Wydruk Karty Usług rozwojowych z BUR –  wymagane dla usług zamkniętych

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE
- Załącznik nr …  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PORĘCZYCIELA - wymagane przy systemie refundacji cząstkowej
(wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)
- Załącznik nr …  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI ZAROBKU PORĘCZYCIELA - wymagane przy systemie refundacji cząstkowej (wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)

- ZAŁ. DO FZ - Obowiązek informacyjny Poręczyciela - OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PORĘCZYCIELA I MAŁŻONKA PORĘCZYCIELA- wymagane przy systemie refundacji cząstkowej (wersja obowiązująca 02.09.2019 r.)

- Załącznik nr …  do FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH NIE OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ - jeśli dotyczy (wersja obowiązująca od 26.10.2020 r. )
- Wzór: Zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych - jeśli dotyczy (wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)

UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA (wersja obowiązująca od 26.10.2020 r. )

- UMOWA O PRZYZNANIU WSPARCIA Z REFUNDACJĄ CZĄSTKOWĄ  (wersja obowiązująca od 26.10.2020 r. )
- Promesa (wersja obowiązująca od 02.09.2019 r.)
------------------------------------------------------------
- FORMULARZ DIAGNOZY POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA (wersja obowiązująca od 03.07.2020 r.) -
wypełnia ARR "AGROREG" S.A.

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska