Informacja ARR AGROREG S.A. dot. Pożyczki Rozwojowej III

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje,

iż w związku z przekroczeniem 150% puli dostępnych środków w ramach alokacji Instrumentu Finansowego – Pożyczka Rozwojowa III, 

od 21.09.2023 r. wnioski są przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową

tj. zostaną rozpatrzone jedynie w przypadku zwolnienia środków z alokacji podstawowej.

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska