Pożyczka na Rozwój - Obrotowa

Logo konsorcjum

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż od dnia 09.01.2023 r. wznawia nabór wniosków na Pożyczki na Rozwój.

DLA KOGO?

Podmioty gospodarcze spełniające jednocześnie poniższe warunki:

  • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzą działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, wpisanych do CEIDG lub do KRS przed 01.01.2020 r.,

  • odniosły negatywne skutki epidemii wywołanej przez COVID-19, (np. spadek przychodów, zmniejszenie zatrudnienia, ograniczenie inwestycji rozwojowych, przerwanie łańcucha dostaw, inflacja itp.), ze szczególną preferencją m. in. dla branż: turystycznej, noclegowej, gastronomicznej, (szczegółowy wykaz PKD podmiotów znajdujących się w grupie preferencyjnej zawarty został w Regulaminie),

  • prowadziły działalność gospodarczą przed 01.01.2020 r. oraz w dniu złożenia wniosku

 

KWOTA

do 300.000,00 zł 

od 300.000,00 zł do 500.000,00 zł

OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie stałe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis:

2,39% - dla podmiotów z obszaru preferencji do kwoty 300.000,00 zł

3,89% - dla podmiotów poza obszarem preferencji do kwoty 300.000,00 zł

4,39% - pożyczka powyżej 300.000,00 zł

 Na powyższych warunkach pożyczka będzie udzielana do 30 czerwca 2024 r.

 

 

Oprocentowanie stałe lub zmienne (do wyboru) na warunkach rynkowych:

od 6,68% - dla podmiotów z obszaru preferencji do kwoty 300.000,00 zł

od 7,18% - dla podmiotów poza obszarem preferencji do kwoty 300.000,00 zł

od 7,68% - pożyczka powyżej 300.000,00 zł

OKRES SPŁATY

36 miesięcy

60 miesięcy

KARENCJA

do 6 miesięcy

do 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

brak

 brak

ROZLICZENIE

na podstawie oświadczenia złożonego w terminie 90 dni od wypłaty środków

 

Logo konsorcjum

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska