Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje, że nabór wniosków na Dużą Regionalną Pożyczkę Inwestycyjną został zakończony.

PRZEZNACZENIE

Finansowanie wydatków inwestycyjnych na terenie woj. dolnośląskiego, czyli ponoszenia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości

KWOTA

od 1.000.000,01 do 2.000.000,00

OPROCENTOWANIE

od 2,21% na warunkach rynkowych

OKRES SPŁATY

60 miesięcy (5 lat), 84 miesiące (7 lat) przy przedsięwzięciach zwiększających zastosowanie innowacji

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

w wysokości 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

NIE

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska