Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

PRZEZNACZENIE

Finansowanie wydatków inwestycyjnych na terenie woj. dolnośląskiego, czyli ponoszenia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości

KWOTA

od 1.000.000,01 do 2.000.000,00

OPROCENTOWANIE

od 1,29% na warunkach rynkowych

OKRES SPŁATY

60 miesięcy (5 lat), 84 miesiące (7 lat) przy przedsięwzięciach zwiększających zastosowanie innowacji

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

w wysokości 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

NIE

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl