Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje w związku z dużą ilością przyjętych wniosków, że od dnia 09.09.2021 r. wnioski o pożyczkę przyjmowane będą na listę rezerwową.

PRZEZNACZENIE

Finansowanie wydatków inwestycyjnych na terenie woj. dolnośląskiego, czyli ponoszenia nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem zakupu nieruchomości

KWOTA

od 1.000.000,01 do 2.000.000,00

OPROCENTOWANIE

od 1,15% na warunkach rynkowych

OKRES SPŁATY

60 miesięcy (5 lat), 84 miesiące (7 lat) przy przedsięwzięciach zwiększających zastosowanie innowacji

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

w wysokości 10% wartości netto finansowanego przedsięwzięcia

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

NIE

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska