Pożyczka EFS

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje,

iż w związku z zakończeniem realizacji Projektu "Fundusz Pożyczkowy EFS"

dnia 17.12.2020 roku nabór wniosków zostaje wstrzymany.

 

W ramach realizacji projektu wsparliśmy 73 przedsiębiorców na kwotę 3.101.144,89 zł.

KWOTA

do 50.000,00 zł 

OPROCENTOWANIE

preferencyjne - od 0,20 % - do 0,44 % w skali roku

OKRES SPŁATY

60 miesięcy ( 5 lat)

KARENCJA

MAX 12 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

nie wymagany

DLA KOGO

Uczestnikiem projektu mogą być osoby fizyczne (z wyjątkiem rolników i ich domowników):

1) mieszkające na terenie województwa dolnośląskiego;
2) w dniu rekrutacji do projektu nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej, oraz w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

PRIORYTETOWO TRAKTOWANI BĘDĄ: Studenci,  Doktoranci, Pracownicy naukowi.

PRZEZNACZENIE

Pożyczka może być przeznaczona na:
• zakup, budowę i modernizację obiektów produkcyjnych/usługowych;
• zakup środków trwałych, w tym zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem planowanego przedsięwzięcia;
• zakup sprzętu, wyposażenia w maszyny, urządzenia aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
• inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym zakup środków obrotowych.

Dodatkowo uczestnicy projektu mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum 4 Agencji Rozwoju Regionalnego, m.in. przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska