Pożyczka Hipoteczna

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż z powodu wyczerpania puli środków, nabór wniosków na Pożyczkę Hipoteczną zostaje zamknięty.

PRZEZNACZENIE

Środki Jednostkowej Pożyczki muszą być przeznaczone na zakup nieruchomości zlokalizowanych

na obszarze województwa wielkopolskiego.

KWOTA

do 1.000.000,00 zł

OPROCENTOWANIE

Stopa bazowa + 1,25% marży = 4,10%

+ 0,1% prowizja

OKRES SPŁATY

do 10 lat (w przypadku MŚP z tzw. obszarów preferencji do 11 lat)

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

min. 10% wartości nieruchomości

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska