Pożyczka Rozwojowa:

Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. informuje, iż w dniu 01.09.2021 r. nabór wniosków w ramach Instrumentu Finansowego - Pożyczka Rozwojowa został zakończony. Pula w ramach w/w naboru została wyczerpana.

PRZEZNACZENIE

Przedsięwzięcia na terenie woj. dolnośląskiego przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP na terenie województwa dolnośląskiego m.in. przez:
• przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie  innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
• przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do  zwiększenia  ich konkurencyjności,
• inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia  prowadzące do zwiększenia skali  działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,
• rozwój, rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
• cele obrotowe na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19.

KWOTA

do 500.000,00 zł (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

OPROCENTOWANIE

preferencyjne od 0,15% z de minimis dla mikroprzedsiębiorstw i od 1,15% na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP

OKRES SPŁATY

84 miesiące ( 7 lat)

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

nie wymagany

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

do kwoty pożyczki 500 000,00 zł  - do 50% kwoty pożyczki

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska