Pożyczka Rozwojowa:

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie
informuje, iż w związku z dużą ilością złożonych wniosków na Pożyczkę
Rozwojową,
od dnia 01.09.2020 roku nabór wniosków zostaje czasowo wstrzymany.

PRZEZNACZENIE

Przedsięwzięcia na terenie woj. dolnośląskiego przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP na terenie województwa dolnośląskiego m.in. przez:
• przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie  innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
• przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do  zwiększenia  ich konkurencyjności,
• inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia  prowadzące do zwiększenia skali  działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,
• rozwój, rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,
• cele obrotowe na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19.

KWOTA

do 100.000,00 zł  mikropożyczka (mikro i małe przedsiębiorstwa)

OPROCENTOWANIE

preferencyjne od 0,61% z de minimis dla mikroprzedsiębiorstw i od 1,61% na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP

OKRES SPŁATY

84 miesiące ( 7 lat)

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

nie wymagany

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

do kwoty pożyczki 500 000,00 zł  - do 50% kwoty pożyczki

Jedncześnie informujemy, że w ramach Pożyczki Rozwojowej istnieje możliwość sfinansowania celów obrotowych na przywrócenie płynności ograniczonej lub całkowicie utraconej wskutek COVID-19 przy oprocentowaniu 0,675% w skali roku.

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska