Pożyczka Rozwojowa

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż zakończyła realizację projektu Pożyczka Rozwojowa III

 Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż w związku z przekroczeniem 150% puli dostępnych środków w ramach alokacji, od 21.09.2023 r. wnioski są przyjmowane wyłącznie na listę rezerwową, tj. zostaną rozpatrzone jedynie w przypadku zwolnienia środków z alokacji podstawowej.

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż od dnia 21.08.2023 r. (od godz. 08:00) wznawia nabór wniosków na Pożyczkę Rozwojową III w ramach Prawa Opcji. Produkt realizowany jest w ramach Konsorcjum w składzie: Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie (Lider Konsorcjum) oraz Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (Uczestnik Konsorcjum) – wartość projektu w ramach Prawa Opcji 18.285.714,29 zł. Wnioski będą przyjmowane do 150% dostępnej alokacji w ramach udziału ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie w projekcie, tj. do kwoty 17 mln zł.

Wnioski wraz z kompletem załączników przyjmowane będą w formie papierowej (osobiście lub za pośrednictwem firmy kurierskiej / poczty na adres Agencji: 57-402 Nowa Ruda, ul. Kłodzka 27) oraz elektronicznej (mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez ePUAP: /AGROREG_SA/SkrytkaESP).

Przypominamy, że tylko KOMPLETNE wnioski z wszystkimi wymaganymi załącznikami są przekazywane do Analityków, więc prosimy o dostarczanie wyłącznie KOMPLETU DOKUMENTÓW. O kolejności rozpatrzenia wniosków nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, iż złożenie wniosku w terminie nie gwarantuje otrzymania środków. Wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek o udzielenie pożyczki w terminie i którym nie przyznano wsparcia, nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów 74 872 70 48 oraz 74 872 70 43.

 

PRZEZNACZENIE

Przedsięwzięcia na terenie woj. dolnośląskiego przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności sektora MŚP na terenie województwa dolnośląskiego m.in. przez:
• przedsięwzięcia zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach (MŚP),
• przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw (MŚP), przyczyniające się do  zwiększenia ich konkurencyjności,
• inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia prowadzące do zwiększenia skali  działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy,
• rozwój, rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa,

• wprowadzanie przez MŚP innowacyjnych produktów i procesów oraz usług

KWOTA

do 100.000,00 zł (mikro i małe przedsiębiorstwa)

od 100.000,01 zł do 1.000.000,00 zł (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa)

OPROCENTOWANIE

Preferencyjne 2,85% z de minimis dla MŚP (stałe)

OKRES SPŁATY

84 miesiące (7 lat)

KARENCJA

MAX 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki

WKŁAD WŁASNY

nie wymagany, możliwość sfinansowania do 100% inwestycji

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Pożyczki do 500 000,00 zł - do 50% kwoty pożyczki

Pożyczki powyżej 500 000,00 zł - do 25% kwoty pożyczki

TERMIN ROZLICZENIA CELU

Pożyczki do 500 000,00 zł - do 90 dni od daty wypłaty całkowitej kwoty pożyczki z możliwością przedłużenia o kolejne 90 dni

Pożyczki powyżej 500 000,00 zł  - do 180 dni od daty wypłaty całkowitej kwoty pożyczki z możliwością przedłużenia o kolejne 180 dni

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska