Pożyczka na Rozwój - Inwestycyjna

Logo konsorcjum

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż od dnia 09.01.2023 r. wznawia nabór wniosków na Pożyczki na Rozwój.

DLA KOGO?

Podmioty gospodarcze spełniające jednocześnie poniższe warunki:

  • są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem z siedzibą na terenie województwa dolnośląskiego lub prowadzą działalność gospodarczą, np. w postaci oddziału, wpisanych do CEIDG lub do KRS przed 01.01.2020 r.,

  • odniosły negatywne skutki epidemii wywołanej przez COVID-19, (np. spadek przychodów, zmniejszenie zatrudnienia, ograniczenie inwestycji rozwojowych, przerwanie łańcucha dostaw, inflacja itp.), ze szczególną preferencją m. in. dla branż: turystycznej, noclegowej, gastronomicznej, (szczegółowy wykaz PKD podmiotów znajdujących się w grupie preferencyjnej zawarty został w Regulaminie),

  • prowadziły działalność gospodarczą przed 01.01.2020 r. oraz w dniu złożenia wniosku

KWOTA

od 1.000.000,01 zł do 3.000.000,00 zł

OPROCENTOWANIE

Oprocentowanie stałe lub zmienne (do wyboru):
od 7,35% dla podmiotów z obszaru preferencji
od 7,85% dla podmiotów poza obszarem preferencji

OKRES SPŁATY

84 miesiące

KARENCJA

do 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

10% wartości brutto inwestycji

ROZLICZENIE

na podstawie dokumentów wraz z potwierdzeniem ich zapłaty w terminie 180 dni od wypłaty środków

Logo konsorcjum

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska