Pożyczka Inwestycyjna

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Nowej Rudzie informuje, iż w związku z wyczerpaniem całej puli środków dostępnych w ramach projektu Pożyczka Inwestycyjna, z dniem 14.07.2023 r. od godz. 15:00 zamyka nabór wniosków o pożyczkę.

Zapraszamy do korzystania z innych produktów finansowych, oferowanych przez ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

 

PRZEZNACZENIE

Pożyczka Inwestycyjna przeznaczona jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

prowadzących swoją działalność na terenie województwa lubuskiego.

KWOTA

do 500 000,00 zł

OPROCENTOWANIE

0,2 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis) wyłącznie w inwestycje

w przedsiębiorstwa, które zamierzają zwiększyć liczbę miejsc pracy zgodnie z zasadami

udzielania pomocy de minimis

0,5 % w skali roku na zasadach pomocy publicznej (pomoc de minimis)

od 8,62 % w skali roku na warunkach rynkowych dla pozostałych przedsiębiorstw

(według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej

oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej) oraz po przeprowadzeniu

analizy ryzyka niespłacenia zaciągniętego przez przedsiębiorcę zobowiązania.

OKRES SPŁATY

120 miesięcy

KARENCJA

MAX 12 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

Nie wymagany

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

Możliwe wyłącznie do wysokości 50% Jednostkowej Pożyczki, przy czym przeznaczenie  kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska