Regionalna Pożyczka Obrotowa

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż  nabór wniosków na Regionalną Pożyczkę Obrotową został zakończony.

PRZEZNACZENIE

Finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością gospodarczą na terenie woj. dolnośląskiego

KWOTA

do 300.000,00

OPROCENTOWANIE

od 2,21% na warunkach rynkowych

 

OKRES SPŁATY

36 miesięcy (3 lata)

 

KARENCJA

Brak

 

WKŁAD WŁASNY

nie wymagany

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

100%

W przypadku MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wysokość oprocentowania jest stała w całym okresie obowiązywania Umowy i wynosi 0,1% w skali roku z możliwością 6 miesięcy dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych wydłużającą okres spłaty do 42 miesięcy

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska