Regionalna Pożyczka Hipoteczna

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie informuje, że nabór wniosków na Regionalną Pożyczkę Hipoteczną został zakończony

 

PRZEZNACZENIE

Zakup nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności) położonych na terenie województwa dolnośląskiego, na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ponadto na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości oraz niezabudowanych gruntów będących w użytkowaniu wieczystym pod warunkiem, że mają odrębną KW.

KWOTA

do 1.000.000,00

OPROCENTOWANIE

od 2,21% na warunkach rynkowych

OKRES SPŁATY

120 miesięcy (10 lat)

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

w wysokości stanowiącej co najmniej sumę podatku VAT od nabycia tej nieruchomości oraz co najmniej 20% wartości ceny netto tej nieruchomości albo w przypadku MŚP zwolnionych z podatku VAT bądź też transakcji nabycia nieruchomości zwolnionej z podatku VAT co najmniej 20% ceny brutto tej nieruchomości.

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

NIE

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska