Mała Pożyczka Inwestycyjna

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż z dniem 16 sierpnia 2021 roku, wznawia nabór wniosków na Małą Pożyczkę Inwestycyjną.

 

PRZEZNACZENIE

Przedsięwzięcia na terenie woj. wielkopolskiego mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, pozycji na rynku MŚP, poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw, rozszerzenie działalności, wzmocnienie podstawowej działalności, realizację nowych projektów, przechodzenie na nowe rynki.

KWOTA

do 500.000,00

OPROCENTOWANIE

od 0,15% z de minimis (inwestycje w przedsięwzięcia w inteligentne specjalizacje, StartUp'y, mikroprzedsiębiorstwa, inwestycje na obszarach wiejskich wymagających wsparcia zgodnie z załącznikiem) od 1,15% na warunkach rynkowych dla pozostałych MŚP

OKRES SPŁATY

84 miesiące ( 7 lat)

KARENCJA

MAX 6 miesięcy

WKŁAD WŁASNY

nie wymagany

FINANSOWANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH

50% kwoty pożyczki

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska