Pożyczka Płynnościowa - dokumenty do pobrania

Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie informuje, iż w związku z oczywistą omyłką pisarską, w dniu 08.03.2023 r. dokonano korekty wniosku pożyczkowego – w części „oświadczenia i upoważnienia Wnioskodawcy” w oświadczeniu nr 19 w miejsce słowa „twierdzącej” wpisuje się słowo „NIE”, tak więc pierwsze zdanie oświadczenia otrzymuje następujące brzmienie „wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE” w oświadczeniu 18”. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie Agencja Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie związku z licznymi zapytaniami informuje, iż: 

 1. Wniosek może być złożony do ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie bądź do Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki. Złożenie wniosków do obu Konsorcjantów skutkuje odrzuceniem obu wniosków bez możliwości rejestracji i złożenia odwołania,
 2. Dokumenty będą przesyłane do ARR „AGROREG” S.A. poprzez formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego trzeba będzie przesłać pliki PDF podpisane uprzednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym (profil zaufany - ePUAP); złożenie dokumentów w innej formie (np. skanów) i w inny sposób (np. mailowo) skutkuje odrzuceniem wniosków bez możliwości rejestracji i złożenia odwołania,
 3. W przypadku dokumentu: Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu kryteriów MŚP wraz z załącznikami (1-3), w sytuacji występowania podmiotów partnerskich / powiązanych, należy złożyć oświadczenie oraz wszystkie załączniki w formie jednego, skonsolidowanego pliku PDF lub w formie kilku plików PDF spakowanych w formacie RAR lub ZIP.

 

 Zestawienie wydatków do rozliczenia pożyczki:

 

Wniosek po korekcie:

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

wersja edytowalna:

 1. Formularz_informacji_de_minimis_2023.xlsx
 2. Formularz_pomoc_publiczna_2023.xlsx
 3. Oswiadczenie_MSP_2023.docx
 4. Wniosek_o_pozyczke.docx
 5. Zalacznik_nr_1_do-Oswiadczenia_MSP_o_spelnieniu_kryteriow_2023.docx
 6. Zalacznik_nr_2_do-Oswiadczenia_MSP_Partnerskie_2023.docx
 7. Zalacznik_nr_3_do-Oswiadczenia_MSP_Powiazane_2023.docx
 8. Regulamin_Pożyczka_Plynnosciowa_ POIR.pdf

wersja pdf:

 1. Formularz_informacji_de_minimis_2023.pdf
 2. Formularz_pomoc_publiczna_2023.pdf
 3. Oswiadczenie_MSP_2023.pdf
 4. Wniosek_o_pozyczke.pdf
 5. Zalacznik_nr_1_do-Oswiadczenia_MSP_o_spelnieniu_kryteriow_2023.pdf
 6. Zalacznik_nr_2_do-Oswiadczenia_MSP_Partnerskie_2023.pdf
 7. Zalacznik_nr_3_do-Oswiadczenia_MSP_Powiazane_2023.pdf
 8. Regulamin_Pożyczka_Plynnosciowa_ POIR.pdf

Dokumenty dostarczane na wezwanie ARR „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie:

wersja edytowalna:

 1. Zal_nr_3_Oswiadczenie_Majatkowe_Wnioskodawcy_POIR.docx
 2. Zaswiadczenie_Oswiadczenie_poreczyciel_POIR.docx
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (składane w przypadku ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową w związku z rekompensowaniem skutków pandemii COVID oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę).
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy w związku z rosyjską agresją na Ukrainę (składane wyłącznie w przypadku ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową w związku z rekompensowaniem skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę).

wersja pdf:

 1. Zal_nr_3_Oswiadczenie_Majatkowe_Wnioskodawcy_POIR.pdf
 2. Zaswiadczenie_Oswiadczenie_poreczyciel_POIR.pdf
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (składane w przypadku ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową w związku z rekompensowaniem skutków pandemii COVID oraz rosyjskiej agresji na Ukrainę).
 4. Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymanej pomocy w związku z rosyjską agresją na Ukrainę (składane wyłącznie w przypadku ubiegania się o Pożyczkę Płynnościową w związku z rekompensowaniem skutków rosyjskiej agresji na Ukrainę).

Klauzula informacyjna:

 

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska