OGŁOSZENIE NR 1/2022 - NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

OGŁOSZENIE NR 1/2022 - NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Nowej Rudzie przy ulicy Kłodzkiej 24 b - c, oznaczonej ewidencyjnie jako działka 1/14 i 1/46 o łącznej powierzchni 1097 m² (AM-5, obręb 8-Słupiec), stanowiącej własność Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” S.A. w Nowej Rudzie.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie nr 1/2022

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Kontakt

Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A

ul. Kłodzka 27

57-402 Nowa Ruda

woj. dolnośląskie, Polska

tel.: (74) 872 50 25

tel.: (74) 872 70 45

fax: (74) 872 50 25

 

Email: arr@agroreg.com.pl

 

 

Unia Europejska